TGLE Onderwijsvisie

Onderwijs is motor voor regionale uitdagingen.

TGLE is ooit ontstaan door het idee om in het curriculum levensechte opdrachten in te brengen. Niet vanuit het idee de school met maatschappelijke taken te belasten, maar juist het leerproces te verrijken. School is een mooie plek tussen theorie en praktijk om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met thema’s zoals duurzaamheid. Om dit op een belevende, uitdagende en kwalitatieve manier te doen, vraagt dat nogal wat van onderwijs en haar omgeving.

Aan haar eerste onderzoek hierover met jongeren in het onderwijs dankt TGLE haar naam. Jongeren (uit het beroepsonderwijs) wilden namelijk, bleek, dat leren over duurzaamheid veel aantrekkelijker werd gebracht (Tasty Green), dat ze zaken op school leren die levensecht zijn en zij in hun dagelijkse leefstijl ook tegen zouden komen (Lifestyle) en leren op een manier waarbij ze echt mogen zien, voelen, leren proeven en uitgedaagd worden (Experience).

Vanaf 2009 heeft TGLE al doende haar onderwijsvisie vorm gegeven en onderlegd met gedegen onderzoek.
Hiervoor doen we graag onderzoek voor en met u.
Enkele voorbeelden van onderzoek zijn:
Jongeren in de driver’s seat in de Triple Helix i.s.m. Vrije Universiteit Amsterdam
Leren vanuit passie i.s.m. Rijksuniversiteit Nijmegen
Wat is het doel van onderwijs i.s.m. Operation Education
Happy harvest i.s.m. Design Thinkers Group

Daarnaast heeft TGLE legio studenten met afstudeeronderzoeken de TGLE visie laten staven en verder uit laten bouwen. Dit is gebeurd via o.a. opleidingen HAS, Avans, WUR, Van Hall Larenstein, CAH Dronten, Fontys.
Deze onderzoeken worden allemaal beschikbaar gemaakt binnenkort op deze website.
Een voorbeeld van een landschap waar de onderwijsvisie van TGLE tot leven is gebracht is het concept Theater van de Techniek wat TGLE is gestart en heeft ontwikkeld en nu succesvol draait. Daarnaast treft u ook voorbeelden onder de kop Talenthub(z).