Sociaal Kapitaal Provincie Noord-Brabant

Al het talent in de regio laten rederen.

TGLE adviseert de provincie Noord Brabant gevraagd en ongevraagd hoe zij als organisatie anders vanuit een toekomstgerichte wijze de talenten in Brabant, met name die van toekomstige generaties, een rol geeft bij het realiseren van haar ambities.

Door jongeren (jong sociaal kapitaal), veelal tegen de achtergrond van hun (beroeps)opleiding, serieus te nemen en verantwoordelijkheid te geven vanuit een specifieke rol worden ze uitgedaagd om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken en om zelf te bouwen aan een leuke, mooie, gezonde, sterke en duurzame samenleving. Hiermee wordt het sociaal kapitaal van deze jongeren (h)erkend, gewaardeerd en wordt zij geboeid en gebonden aan de (uitdagingen van) de regio.

De provincie Noord-Brabant wil zich zelf duidelijk profileren met een duidelijke agenda om een duurzame regio vorm te geven en creëert een nieuwe rol voor zichzelf: triple helix partners sluiten aan op een nieuw toekomst perspectief, met ruimte voor experiment om te komen tot economische vooruitgang gebaseerd op circulaire uitgangspunten. Dat betekent de provincie en haar ambtenaren een andere rol in moeten vullen; niet alleen om de projecten te subsidiëren, maar om deel te nemen en te investeren op een actieve manier (van binnen naar buiten). Deze rol wordt waardevol wanneer ambtenaren actief participeren in initiatieven, meedoen en gaandeweg mee structuren veranderen.

TGLE is gestart bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door Xander Beks. De opgedane ervaringen vanuit het aan het stuur zetten van jongeren in dit domein, vanuit ook een vernieuwende ambtelijke rol die aansluiting zoekt bij de energie in de samenleving, heeft de provincie deze ambitie over genomen. Deze ambitie van TGLE wordt in Brabant doorontwikkeld, breed vanuit de thema’s van de agenda van Brabant en is geborgd in de samen met de provincie geagendeerde sociaal kapitaal agenda van Brabant (SCAB), welke tot dan toe duidelijk ontbrak.

De SCAB wil allerlei innovaties en netwerken op dit thema te bevorderen, dat is waarom Tasty Green Lifestyle Experience kaart creëerde waar sociaal kapitaal van initiatieven in de provincie Noord-Brabant te vinden zijn.

Daarnaast heeft TGLE i.s.m. de provincie zichzelf een lectoraat Triple Helix in deze context toegedicht (bij wijze van ludieke markering).
Kijk naar de kick-off van de Social Capital Agenda Brabant (in het Nederlands) op het ‘wrap-up event’ georganiseerd door TGLE bij de Nederlandse Design Week 2013.

www.brabant.nl