De thema’s gezondheid en bewegen raken erg aan de thema’s voedsel en groen.

Vanuit die egdahcte heeft TGLE samen met www.s-port.nl een programma tasty green s-port opgezet en getoetst om elkaars programma aan te vullen, maar ook slim samen scholen te helpen bij de invulling van dit soort curriculum onderdelen. Hierbij worden scholen geholpen om curriculum onderdelen in te vullen in relatie tot gezondheid, natuur en milieu educatie en bewegen, maar ook orientatie op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding.

Op dit moment wordt er georiënteerd op een vervolg stap.