Broadcast academy

(Inter)nationaal toptalent in Broadcast

Sint Lucas Broadcast Academy (SLBA) is een initiatief van Visual Jammin samen met St. Lucas, waar TGLE als partner haar expertise in brengt en samen met bedrijfsleven, onderwijs en juist jongeren aan de toekomst van de broadcast industrie werkt.
SLBA wordt de plek voor toekomstige technische broadcasters. Learning by doing dmv realiseren van eigen broadcast producties in een praktijkgerichte omgeving. Studenten kunnen doorstromen naar binnen- en buitenlandse facilitaire bedrijven of Televisie stations technisch ondersteunen. Broadcast fabrikanten kunnen bij SLBA terecht om nieuwe broadcast technologie te laten testen.

Het vakgebied van de academy valt binnen het domein van de creatieve industrie en draagt dus bij aan het invullen van de human capital agenda van deze topsector: De topsector Creatieve Industrie is de meest dynamische topsector van de Nederlandse economie. De creatieve sectoren (zoals design, media en entertainment, mode, gaming en architectuur) zijn een aanjager van innovatie in andere sectoren. Ook leveren ze creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie. De Nederlandse creatieve industrie is internationaal een top 10-speler. Dat komt door internationaal opererende bedrijven als Endemol, G-star, Guerilla Games, Layar en Droog Design en….de SLBA, internationaal uniek!