Belfast

Intercultural exchange

TGLE werkt al geruime tijd samen met partners in Noord-Ierland. Vanuit Belfast hebben we de laatste jaren een samenwerking ontwikkeld met Ashton Community Centre. We hebben in een samenwerking met hen een uitwisseling opgezet tussen kwetsbare jongeren uit Belfast en ‘s-Hertogenbosch. Hierbij hebben we tegelijkertijd ook een uitwisseling gestart om met jongerenwerkers en coaches vanuit Belfast over onze aanpak met het motivatiekompas, meer info over het motivatiekompas vindt je op www.myoptions.nl.

TGLE werkt al sinds haar bestaan samen met Noord-Ierland, vanuit de intensieve inzet op jeugd- en jongerenbeleid en de ervaring die vanuit de context van de TROUBLES is opgedaan en hoe hiervan geleerd kan worden. En Noord-Ierland vanuit de activiteiten vanuit TGLE leren.
In de zomer van 2015 is een groep Nederlanse jongeren ontvangen door jongeren in Belfast. We willen graag in 2016 hetzelfde doen, alleen dan andersom dus Nederlandse jongeren ontvangen de jongeren uit Belfast. Daarnaast is TGLE i.s.m. Ashton Community bezig om voor de lange termijn een samenwerking op te zetten om kwetsbare jongeren aan de hand van motivatie en design aan het werk te krijgen in een interreg NWE verband.